คำคมภาษาอังกฤษ

คำคมภาษาอังกฤษเดือนพฤษภาคม

 Chances are there for those
who could see them
โอกาสมีอยู่เสมอ สำหรับคนที่มองเห็น

Life sleeps and play,but hope and dream is like the ocean wave,
never keep still, it never rest.
ชีวิตย่อมต้องมีการพักหลังไหล
แต่ความฝันใฝ่ไม่เคยหลับ

Every story has an end but in life every end is a new beginning.
เรื่องราวทุกเรื่องนั้นมีตอนจบ แต่ในชีวิตจริง ในทุกๆตอนจบคือการเริ่มต้นครั้งใหม่

 

Happiness can never survive in the narrow little heart
ความสุข ไม่อาจอยู่ได้ในหัวใจที่คับแคบ

 

 

The only way to do great work
is to love what you do.

หนทางเดียวที่จะทำงานให้ดีเยี่ยมคือ
"รัก"ในสิ่งที่คุณทำ
  (Cr. Steve Jobs)

No relationship is all sunshine, but people can share one umbrella and survive that storm together.
เมื่อความรัก ไม่ได้มีแค่วันที่ฟ้าใสคนสองคนก็สามารถกางร่มคันเดียวกันได้และผ่านพ้นพายุฝนไปด้วยกัน

 

The future depends on
what we do in the present.

อนาคตขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำในปัจจุบัน

Getting angry is punish yourself with other people’s mistakes.
ความโกรธ เป็นแค่การหยิบความผิดพลาดของคนอื่นมาลงโทษตัวเองเท่านั้น

 

Enjoy your own life without comparing it with that of another.
จงมีความสุขกับชีวิตของตัวคุณเองโดยที่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับชีวิตของใคร

 

 

  Silence speaks when words can't.
ความเงียบงันเกิดขึ้น ในยามเอ่ยคำใดไม่ได้

You can’t recycle wasted time.
คุณไม่อาจดึงเวลาที่สูญเสียไป
แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้

Success is a lousy teacher.
I seduces smart people into
thinking they can't lose.

ความสำเร็จคือครูที่แย่มาก เพราะมันล่อลวงคนฉลาดให้คิดว่าพวกเขาไม่มีวันล้มเหลว
Cr.  -Bill Gates-

 If you don”t fight for what you want, don”t cry for what you lost.
ถ้าคุณไม่สู้เพื่อสิ่งที่คุณต้องการ
ก็อย่าร้องไห้เวลาที่เสียมันไป

Be yourself no matter
whatever they say.

ไม่ว่าใครจะว่ายังไงจงเป็นตัวของตัวเอง

You only live once, But if you do it right, once is enough.
คุณสามารถใช้ชีวิตได้เพียงแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าคุณใช้มันอย่างถูกต้องครั้งเดียวก็เพียงพอ

Be yourself no matter
whatever they say.

ไม่ว่าใครจะว่ายังไงจงเป็นตัวของตัวเอง

Life is like a roller coaster. It has its ups and downs. But it is your choice to scream or enjoy the ride.
ชีวิตก็เป็นเหมือนกับรถไฟเหาะ มันจะต้องมีทั้งขึ้นและลง แต่มันก็เป็นทางเลือกของคุณว่าจะกรีดร้องด้วยความกลัวหรือจะสนุกไปกับมัน

Be yourself no matter
whatever they say.

ไม่ว่าใครจะว่ายังไงจงเป็นตัวของตัวเอง

คำคมภาษาอังกฤษเดือนมิถุนายน

No bird soars too high
if he soars with his own wings. 

ไม่มีนกตัวใดบินสูงเกินไป
ถ้ามันบินด้วยปีกของมันเอง   

Cr. William Blake

When nothing is sure,
everything is possible.

ในเมื่อไม่มีอะไรที่แน่นอน ทุกๆ สิ่งก็เป็นไปได้ทั้งนั้น

Somtimes you need to fall
before you can fly.

บางครั้งคุณจำเป็นต้องล้มก่อนที่จะลุก

Imagination is more important
than knowledge. Knowledge is limited.
Imagination encircles the world

จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ เพราะความรู้นั้นมีจำกัด แต่จินตนาการมีอยู่ทุกพื้นที่บนโลก.
Cr. อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

Well done is better than well said.
การลงมือทำดีกว่าคำพูดที่สวยหรู

Nature is as complex as it need
to be…. and no more.

ธรรมชาติซับซ้อนเท่าที่มันจำเป็น…ไม่มากกว่านั้น

It is only in adventure that some people succeed in knowing
themselves–in finding themselves.

มีแต่ในการผจญภัยเท่านั้น ที่บางคนประสบความสำเร็จในการรู้จักตัวเอง นั้นคือ การค้นพบตัวเอง

 Beware of small expenses; a small leak will sink a great ship. 
จงระวังสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น รอยรั่วเล็กๆ อาจจะทำให้เรือใหญ่ล่ม

Where there is love there is life 
ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีชีวิต

Great power Comes with Great Responsibilities. 
พลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับ
ความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่ง

จาก Spiderman

Let's not make things worse
by guessing.

จงอย่าทำให้อะไรเลวร้ายลงด้วยการเดา

Move ahead with your heartful confident
ลุยไปทุกที่ ด้วยความมั่นใจที่มีอยู่เต็มร้อย

 

 

Sending your love to me and let
me see
our friendship never drift
away
although we’re far away 
ส่งใจมาให้กัน ให้รู้ว่าฉันยังห่วงหา
มิตรภาพไม่โรยรา
                แม้ว่าเราจะห่างไกล                

Move ahead with your heartful confident
ลุยไปทุกที่ ด้วยความมั่นใจที่มีอยู่เต็มร้อย

 

 

A laugh a day is the best medicine 
หัวเราะให้ได้ อย่างน้อยวันละครั้ง

Look for the best part of the whole deal and use it to the fullest
มองหาส่วนดีในเนื้อร้าย
แล้วใช้มันให้เป็นประโยชน์

The world is a place to live on by your feet
and not holding it over your shoulder.
โลกมีไว้ให้เหยียบ ไม่ได้มีไว้ให้แบก

Life force has no limit, so blow it up into the powerful you
พลังชีวิตไม่มี ขอขีดจำกัด ระเบิดมันออกมาสิ

Life is a big canvas and you should throw all the paint you can on it. 
ชีวิตเหมือนภาพเขียนขนาดใหญ่และคุณควรจะใช้สีทั้ง หมดที่คุณมีสร้างสรรค์มันขึ้นมา

Keep your eyes on the stars,
and your feet on the ground. 

สาย ตาจับจ้องที่ดวงดาว และเท้ายังคงติดดิน

Let not the sun go down
upon your wrath. 

อย่าให้พระอาทิตย์ตกลงไป
พร้อมกับความโกรธของคุณ

 If you’re feeling down and lonely,
hope this will cheer you up my baby.
Keep on going, even if you’ve none
in the world, you still have me. 
เหนื่อยไหม….วันนี้ ขอส่งความรู้สึกดีดีมาเป็นกำลังใจอดทนนะ อย่าหวั่นไหว
ถึงจะไม่มีใคร…เธอก็ยังมีฉัน

Don’t cry because it is over,
smile because it happened.

อย่าร้องไห้ กับสิ่งที่จบไปแล้ว
แต่จงยิ้ม กับสิ่งที่เกิดขึ้น

Just because someone doesn’t love you the way you want them to,doesn’t
mean they don’t love you
with all they have.

การที่ใครซักคนไม่ได้รักเธอแบบที่เธอต้องการให้เป็นไม่ได้หมายความว่าเค้าไม่ได้รักเธอด้วยความรู้สึกทั้งหมดที่เค้ามี

ปิดโหมดสีเทา