สถานที่เรียนภาษาอังกฤษ สาขาสีลม

สถาบันฟื้นฟูภาษาอังกฤษ Recovery Language School

 อาคารสีลม64 ชั้น 6 ถนนสีลม สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500

 สถานีรถไฟฟ้า : BTS สถานีศาลาแดง (ทางออก 1)

 สายรถเมร์ที่ผ่าน : 15, 76, 77, 115, 163, 164, ปอ.504, ปอ.514, ปอ.547

 ติดต่อสถาบัน : 062-654-5394 , 086-373-5919, 02-233-1900

 ติดต่อ สอนบริษัท (in-House Training) : Candy 062-654-5394  |  Mr.Alex : 062-645-9897

 สอบถามคอร์ส : recoveryteams  |  สอบถามปัญหาภาษาอังกฤษ : ajboy

recoveryrls2013@gmail.com

  Recovery Language School