บทสัมภาษณ์

บทสัมภาษณ์กลุ่มคนทำงาน


คุณเมย์ จากธนาคารกสิกรไทย

คุณก้อย จากธนาคารกสิกรไทย

คุณแจง

คุณทราย

คุณอ้อม

คุณใหม่

คุณแก็ป กสทช.

คุณต้น

คุณนุ่น

คุณหมู

คุณจอย

คุณจารุณี

คุณแอม บริษัท ทรู

คุณเมย์

คุณบาสทำงานบริษัท AP Thailand

คุณพีท

คุณเอก

คุณนุ๊ก

คุณเจน

คุณอ่้อ

คุณตีี๋

คุณลี

คุณตอง

คุณเอ๋

คุณนุ่น

คุณเดช

บทสัมภาษณ์กลุ่ม นักเรียน, นักศักษา


น้องฟ้า

น้องชาย

น้องฟร๊อง

น้องวิน

บทสัมภาษณ์กลุ่ม พระ ภิกษุ สามเณร แม่ชี


พระอ็อฟ

สามเณรเต้อ

สามเณร พริกไทย

พระมหาเดชาธร

พระมหาอนันต์โท

พระมหาเดชาธร

พระธวัชชัย ธัมมะวัทโย

พระชาคริตและพระชิน

พระมหาเทียร์ และพระมหาจักรพรรดิ

พระมหาบุญยงค์