สถานที่จอดรถ สาขาสีลม

*สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าที่เรียนกับทางสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Recovery School จะได้สิทธิช่วยออกค่าจอดรถ โดยมีสถานที่จอดรถ ดังนี้

1. ที่จอดรถ สีลม คอมเพล็กซ์

*กรณีซื้อของหรือทานอาหาร 200-300 บาท จอดได้ฟรีเพิ่มอีก 1 ชั่วโมง, มากกว่า 300 บาท จอดได้ฟรีเพิ่มอีก 2 ชั่วโมง

ประทับตราจอดรถ ได้ตามนี้

1. ฝั่งศูนย์การค้าสีลม คอมเพล็กซ์ ชั้น 6 (เวลา 11.00-21.00 น.)
2. ฝั่งศูนย์การค้าสีลม คอมเพล็กซ์ ชั้น 7 (เวลา 12.00-22.00 น.)

2. ที่จอดรถ อาคารธนิยะ พลาซ่า และอาคารญาดา

หมายเหตุ :
1. ทีมงาน Recovery ต้องเซ็นชื่อในใบจอดรถลูกค้าด้วยทุกครั้ง แล้วทางสถาบันจะชำระเงินคืนให้กับผู้เรียนตามตารางที่ลงชื่อไว้
2. เด็กทุนเรียนฟรี และผู้ทดลองเรียนฟรี ไม่สามารถเบิค่าที่จอดรถได้
3. แนะนำให้ลูกค้า เรียน 3 ชั่วโมง และวนรถ 1 ครั้ง