เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ

การใช้ do หรือ make ใช้แตกต่างกันอย่างไร

การพูด การขออนุญาติให้ตัวเอง