โครงการขอบคุณที่ไว้วางใจ

โครงการขอบคุณที่ไว้วางใจ (The loyalty Customer Project)

เนื่องในโอกาสที่ Recovery Language School ได้ก้าวสู่ปีที่ 10 ของการให้บริการในการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนถึงพนักงานในองค์กรที่มีชื่อเสียงต่างๆ มาแล้วมากกว่า 100 องค์กร เช่น สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, Amway, K Line, Toyota, Mazda, Kohler, Unilever, Oishi, Colgate, Loxley เป็นต้น

ดังนั้นทางสถาบันฯ จึงได้จัดทำโครงการ “ขอบคุณที่ไว้วางใจ” เพื่อเป็นการขอบคุณ และคืนกำไรให้แก่ บริษัทที่ได้มอบความไว้วางใจให้สถาบันฯ อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรในองค์กรของท่าน เป็นจำนวนมากและมีความต่อเนื่องเสมอมา

โดยทางสถาบันฯ มีความยินดีมอบส่วนลดพิเศษ 10% ในการมาลงทะเบียนเรียนที่สถาบันฯ เพื่อเป็นการขอบคุณท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ Recovery Language School มาโดยตลอด ซึ่งสิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ตั่งแต่วันนี้ ไปจนถึง 31 สิงหาคม 2553

บริษัทที่ได้ส่วนลด 10%

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
รหัสบริษัท : 00397

Advanced Systems Consulting Co.,Ltd.
รหัสบริษัท : 00168

Toyota Leasing (Thailand) Co.,Ltd.
รหัสบริษัท : 00285

THE SRI MUANG INSURANCE CO.,LTD.
บริษัท ประกันภัยศรีเมือง จำกัด
รหัสบริษัท : 00055

Toyota Boshoku Asia Co.,Ltd.
บริษัท โตโยต้า โบโชกุ เอเชีย จำกัด
รหัสบริษัท : 0038

Toyota Motor Thailand Co.,Ltd
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
รหัสบริษัท : 00756

Mitr Phol Group
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
รหัสบริษัท : 00380

American Bureau of Shipping
รหัสบริษัท : 00304

The Thai Red Cross Sociery : Aids Research Center
ศุนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
รหัสบริษัท : 00286

Progress Software Co.,Ltd.
บริษัท โพรเกรส ซอฟแวร์ จำกัด
รหัสบริษัท : 00421

ThaiSri Insurance Co.,Ltd. 
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด
รหัสบริษัท : 00369