10. คอร์สเตรียมสอบ TOEIC

พูด เขียน อ่าน สื่อสารได้อย่างมั่นใจ

เน้น! การทำข้อสอบ TOEIC ล้วนๆ ทั้งสอง Parts

A: Photographs, Question - Response, Short - Conversation
B: Incomplete Sentence, Text completion, Reading Comprenension
โดยใช้สูตร “ จินตภาพ ” เพื่่อเชื่อมโยงหาคำตอบได้อย่างอัตโนมัติ

เนื้อหา :

 • เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จัก โครงสร้างหลัก (MC)
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จัก ประเภทของกริยา
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จัก Part of Speech และหน้าที่ต่างๆ
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จัก Phrase และหน้าที่ต่างๆ
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จัก การสร้าง Tenses ต่างๆ
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จัก การสร้างประโยคบอกเล่า
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จัก การสร้างประโยคปฏิเสธ
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จัก การสร้างประโยคคำถามปลายปิด
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จัก การสร้างประโยคคำถามปลายเปิด
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จัก การสร้างอนุประโยค (SC)
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จัก การสร้างนามานุประโยค (NC)
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จัก การสร้างคุณานุประโยค (JC)
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จัก การสร้างวิเศษณานุประโยค (VC)
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จัก การใช้กริยาเทียมแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้ Inversion
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จัก การใช้ Subjunction
 • วิธีการละหรือห้ามละ That ใน Ajective Clause
 • เพื่อให้ผู้เรียน สามารถแยกก้อน (NC), (JC) และ (VC) ได้
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คอร์ส RE
พระครับ คะแนนก็ได้เยอะเหมือนกันครับ
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คอร์ส RE
จากสัมภาษาณ์ไปแล้ว คือคะแนนสอบ สุดยอดมากเลยครับ คุณเอ๋
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คอร์ส RE
พระครับ คะแนนก็ได้เยอะเหมือนกันครับ
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คอร์ส RE
จากสัมภาษณ์ไป อันนี้คือคะแนนสอบครับเก่งมากครับ คุณกิ๊ฟ
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คอร์ส RE
จากสัมภาษณ์ คะแนนได้เยอะมากเลยครับ เก่งมาๆๆครับคุณลี่