หลักสูตรของสถาบัน

หลักสูตรทั้งหมดในสถาบัน

เรียนอะไรบ้าง?

  • ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น เป็นขั้นตอนตามระบบ
  • เรียนรู้ที่มาของภาษาอังกฤษด้วยหลักและเหตุผลล้วนๆ
  • เริ่มต้นสร้างประโยค บอกเล่า, ปฏิเสธ, คำถาม เพื่อการพูดและเขียนด้วยตัวเอง
  • เจาะลึกหลักการใช้ verb เพื่อการพูดและเขียนในแบบที่เข้าใจง่าย
  • เรียนรู้เทคนิคการสื่ออารมณ์ และ สื่อความหมายด้วยการใช้ Tenses

เรียนแล้วได้อะไรบ้าง?

  • คุณจะสามารถรื้อฟื้นความรู้เก่าทั้งหมด ให้กลับมาใช้ได้ใหม่ทันทีที่เรียนจบหลักสูตร
  • คุณจะสามารถจัดระเบียบความรู้ในสมองของคุณ ให้เป็นระบบใหม่ที่พร้อมดึงออกมาพูด-เขียนได้ทันที
  • คุณจะเข้าใจความแตกต่างในการใช้ภาษา และ เลือกใช้ Tense ได้อย่างถูกต้อง
  • คุณจะเกิดความมั่นใจและกล้าที่จะพูด-เขียนภาษาอังกฤษ ในขั้นเบื้องต้นได้ทั้งประโยคแบบ บอกเล่า, ปฏิเสธ, และคำถาม
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คอร์ส RE
จากสัมภาษาณ์ไปแล้ว คือคะแนนสอบ สุดยอดมากเลยครับ คุณเอ๋
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คอร์ส RE
จากสัมภาษณ์ไป อันนี้คือคะแนนสอบครับเก่งมากครับ คุณกิ๊ฟ
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คอร์ส RE
จากสัมภาษณ์ คะแนนได้เยอะมากเลยครับ เก่งมาๆๆครับคุณลี่
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คอร์ส RE
พระครับ คะแนนก็ได้เยอะเหมือนกันครับ
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คอร์ส RE
พระครับ คะแนนก็ได้เยอะเหมือนกันครับ