2. English Structure (SC) + 3. English Structure (NFV)

เรียนอะไรบ้าง?

 • สอนโครงสร้างหลักที่เป็นหัวใจภาษาอังกฤษทั้งระบบก่อน
  เปรียบเสมือนการเรียนแผนที่ (Map) เพื่อเห็นภาพใหญ่ทั้งประโยคเดี่ยว ประโยคคู่และประโยคเชิงซ้อนคุณจะสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประเทศใดในโลกหรือจะมีกี่แสนประโยคก็ตาม ก็จะต้องใช้โครงสร้างเหล่านี้ทั้งสิ้น
 • เจาะลึกไวยากรณ์ย่อย ๆ ทุกตัว โดยเน้นเฉพาะด้านธุรกิจล้วนๆ
  เราจัดเนื้อหาอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนจากง่ายไปหายาก คุณจะทึ่งในตัวเอง ที่สามารถดึงกฎไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องอีกด้วย
 • ฝึกเขียนประโยคพื้นฐานก่อนจึงก้าวไปเขียนประโยคซับซ้อน
  โดยเรามีกลวิธีเรียบเรียงถ้อยคำอย่างละเอียด (Thought Process) และเป็นระบบ (Systematic) พร้อมให้ศัพท์ในแบบฝึกหัดจากงานเขียนและการพูดเชิงธุรกิจจริง เพื่อสร้างความชำนาญสำหรับสื่อสารกับเจ้าของภาษา
 • เราใช้สัญลักษณ์แยกโครงสร้าง (Symbols) แบบง่ายไม่ซับซ้อน (ใช้มาตรฐาน USA)
  โดยจะไม่ใช้การท่องจำเพียงอย่างเดียว แต่จะบอกหลักเหตุผลที่มาที่ไป เพื่อพัฒนาสมองทั้งซีกซ้าย-ขวาให้ทำงานพร้อมกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • มีบทสรุปสูตรแบบจินตภาพที่เราออกแบบมาเป็นพิเศษอย่างเป็นระบบ
  ช่วยให้ภาษาอังกฤษง่ายขึ้นในพริบตา และคุณยังสามารถเลือกหัวข้อเพื่อทบทวนได้จากภาคผนวกที่ด้านหลังและนี่คือเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่มีใครเหมือน

ได้อะไรจากหลักสูตร?

 • ได้รับความรู้ความเข้าใจถึงโครงสร้างประโยคทั้งหมด
  อันเป็นหัวใจหลักในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยเมื่อจบหลักสูตรแล้วจะสามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษในขั้นเบื้องต้นจนถึงขั้นกลางได้อย่่างถูกต้อง สามารถสร้างประโยคในขั้นเบื้องต้นออกมาใช้พูดได้ พร้อมที่จะฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน ในขั้นสูงต่อไป
 • โครงสร้างประโยคแบบพื้นฐาน
  " My friend told me something.'' คุณจะสามารถนำมาพูดเป็นประโยคซับซ้อนได้ดังนี้
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คอร์ส RE
จากสัมภาษาณ์ไปแล้ว คือคะแนนสอบ สุดยอดมากเลยครับ คุณเอ๋
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คอร์ส RE
จากสัมภาษณ์ คะแนนได้เยอะมากเลยครับ เก่งมาๆๆครับคุณลี่
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คอร์ส RE
พระครับ คะแนนก็ได้เยอะเหมือนกันครับ
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คอร์ส RE
จากสัมภาษณ์ไป อันนี้คือคะแนนสอบครับเก่งมากครับ คุณกิ๊ฟ
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คอร์ส RE
พระครับ คะแนนก็ได้เยอะเหมือนกันครับ
 • ถ้าคุณต้องการที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานหรือการเรียนแต่มีเวลาจำกัด หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคุณที่สุด เพราะเราจัดระบบการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนที่ครบถ้วน จนคุณสามารถประยุกต์ใช้กับการพูด-เขียนได้ในระยะเวลาเพียง 1 เดือนเท่านั้น