หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ ในสถาบัน (in-Door Training)

[1] Recovery English (RE)

รื้อฟื้นและฟื้นฟูภาษาอังกฤษใหม่อีกครั้ง ในรูปแบบที่รวดเร็วและเข้าใจง่ายถ้าภาษาอังกฤษเปรียบเสมือนยาขมหม้อใหญ่ ในสายตาของคุณถ้าคุณเรียนภาษาอังกฤษมาเยอะแยะมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วนแต่นำมาประยุกต์ต่อการใช้งานจริงไม่ได้สักที

[2] English Structure (SC)
[3] English Structure (NFV)

ถ้าคุณต้องการที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานหรือการเรียนแต่มีเวลาจำกัด หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคุณที่สุด เพราะเราจัดระบบการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนที่ครบถ้วนจนคุณสามารถ ประยุกต์ใช้กับการพูด-เขียนได้ในระยะเวลาเพียง 1 เดือนเท่านั้น

[4] Tense & Grammar (TG)

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้วิธีการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตาม Tense และ Grammar ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์กับการใช้งานจริงและการสอบวัดผลต่างๆ IELTS, TOEFL, TOEIC,etc. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

[5] Business Reading Course (RD)

ฝึกการอ่านเอกสารทางธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น letter, memo, fax, e-mail, conversation, resume, abstract, recommendation อีกทั้งเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในวงการธุรกิจ โดยศึกษาลักษณะของภาษา ศัพท์-สำนวนรวมถึงลีลาการเขียนตามแบบฉบับเจ้าของภาษา

[6] Effective Writing 1-2 (EW)

พบกับหลักสูตรที่รวบรวมเทคนิคและสูตรสำเร็จในการเขียนที่ครบถ้วนทั้งทฤษฎีและปฎิบัติที่จะเปลี่ยนวิธการเขียนของคุณให้เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

[7] Basic Conversation 1 (BC1)

หลักสูตรการออกเสียงภาษาอังกฤษนี้ ได้พัฒนาขึ้นสำหรับผู้สนใจตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไปที่มุ่งเน้นพัฒนาการออกเสียงของตนให้มีมาตรฐานตามแบบของเจ้าของภาษา

[8] Basic Conversation 2 (BC2)

โต้ตอบอย่างมั่นใจว่องไว เป็นธรรมชาติ ทางลัดที่จะช่วยให้คุณสนทนาภาษาอังกฤษภายใน 48 ชั่วโมงฝึกสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวันตลอด 24 ชม.เรียนรู้วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตของเจ้าของภาษา

[9] Basic Conversation 3 (Native) (BC3)

หลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนคำศัพท์และสำนวนชั้นสูงที่ใช้ในการสอนทนาเกี่ยวกับการแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเพื่อการแก้ปัญหาในที่ประชุมปฏิเสธข้อเสนอ การหลีกเลี่ยงที่จะเสนอความคิดเห็นแสดงการเสนอแก้ปัญหาเป็นภาษาอังกฤษ เรียนรู้เทคนิคการเจราจาต่อรองกับคู่ธุรกิจอภิปราย ตอบข้อโต้แย้งเป็นภาษาอังกฤษ

[10] TOEIC

เน้น! การทำข้อสอบ TOEIC ล้วนๆ ทั้งสอง Parts
A: Photographs, Question - Response, Short - Conversation
B: Incomplete Sentence, Text completion, Reading Comprenension
โดยใช้สูตร “ จินตภาพ ” เพื่่อเชื่อมโยงหาคำตอบได้อย่างอัตโนมัติ

[11] Daily Conversation 1- 4

สื่อสารทางธุรกิจได้อย่างมั่นใจหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนคำศัพท์และสำนวนชั้นสูงที่ใช้ในการสอนสนทนาเกี่ยวกับการแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเพื่อการแก้ปัญหาในที่ประชุม
ปฏิเสธข้อเสนอ การหลีกเลี่ยงที่จะเสนอความคิดเห็นแสดงการเสนอแก้ปัญหาเป็นภาษาอังกฤษ เรียนรู้เทคนิคการเจราจาต่อรองกับคู่ธุรกิจ อภิปราย ตอบข้อโต้แย้งเป็นภาษาอังกฤษ แบบพื้นฐานจนถึงระดับสูง